Medindex - Knihovna - Novinky

Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Critical Care Nephrology, 3rd Edition

Critical Care Nephrology, 3rd Edition

Critical Care Nephrology, 3rd Edition

25.12.2017

Přehledné a klinicky relevantní texty v oblasti kritické péče v nefrologii jsou spolu s více než 500 ilustracemi součástí třetího vydání této knihy. Pacients renální nemocí vyžaduje multidisciplinární přístup, jsou náchylnější k minerálovým dysbalancím, infekcím, selhávání dalších orgánů atd.
Kniha přináší detailní popisy možností orgánové podpory, náhradních orgánů, infekcí, akutních nemocí, hemodialýzy a samozřejmě dalších léčebných postupů, včetně intervenčních.
Kniha pokrývá děti, diabetiky a starší lidi. Je vhodná pro nefrology, intenzivisty, chirurgy atd., kteří se s pacienty setkávají.
Ve třetím vydání je nově rozšířeno téma akutních ledvinných poranění, jsou popsány stresové biomarkery a sepse. Nejsou opomenuty ani nejnovější léčebné možnosti.

(Obálka: https://www.eu.elsevierhealth.com/critical-care-nephrology-9780323449427.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Claudio Ronco, Rinaldo Bellomo et al.
Vydavatel: Elsevier
Počet stran: 1456
ISBN: 9780323449427
Odkaz na stránky: https://www.eu.elsevierhealth.com/critical-care-nephrology-9780323449427.html
Cena: €233.99