Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease, 5th Edition

Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease, 5th Edition

Color Atlas of Clinical Hematology: Molecular and Cellular Basis of Disease, 5th Edition

16.10.2018

Kniha přináší pohled na patogenezi, kliniku, morfologii a molekulární a výzkumné aspekty širokého spektra krevním chorob, se kterými se lékaři setkávají.
5. vydání prošlo revizí a aktualizací. Obsahuje 2700 plno barevných fotografií, ilustrací a grafů ke všem probíraným krevním nemocem. Fotografie se týkají také toho, jak se nemoc klinicky projevuje, jsou zde fotky mikroskopického vyšetření krve atd.
Kniha pomáhá pochopit normální buněčný život na molekulární bázi, např. replikaci, druhy RNA, syntézu proteinů, posttranslační úpravy, buněčný růst, epigenetiku atd. S těmito znalostmi pak může čtenář přikročit k poznávání patologií, např. prozkoumat princip maligního zvratu, koagulace, záležitosti krevní transfúze, dědičnosti krevních chorob atd. Důraz není kladen jen na teorii, ale také na klinické projevy a diagnostiku.


(Obálka: https://www.wiley.com/en-us/Color+Atlas+of+Clinical+Hematology%3A+Molecular+and+Cellular+Basis+of+Disease%2C+5th+Edition-p-9781119057017)

Bibliografické údaje:

Autor: Victor Hoffbrand, Paresh Vyas, et al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 600
ISBN: 978-1-119-05701-7
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Color+Atlas+of+Clinical+Hematology%3A+Molecular+and+Cellular+Basis+of+Disease%2C+5th+Edition-p-9781119057017
Cena: $275.00