Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Clinically Oriented Anatomy

Clinically Oriented Anatomy

Clinically Oriented Anatomy

28.08.2017

vydání. Toto vydání přináší aktualizace, nové informace, jsou popsány i klinické standardy. Aktualizace reflektují změny v klinické aplikaci anatomie a stejně tak nové možnosti vyšetřování pomocí zobrazovacích metod.
Výrazně revidovány byly „klinické modré boxy“, které popisují praktické využití anatomie. Důraz je kladen na relevantní anatomické informace zaměřené na diagnostiku, interpretaci a pochopení anatomického základu při určování správné diagnózy a léčebného postupu, např. chirurgické operace. Nová kapitola právě integruje povrchovou anatomii s ohledem na klinické využití. Je zde také nová sekce, která se věnuje enterickému nervovému systému a jeho unikátní roli.
Dále jsou v knize také klinické studie, případové studie, přehledy a také možnost udělat si testy online.
Texty v knize jsou doplněny jak ilustracemi, tak fotografiemi.


(Obálka: https://shop.lww.com/Clinically-Oriented-Anatomy/p/9781496347213)

Bibliografické údaje:

Autor: Keith L. Moore, Arthur F. Dalley et al.
Vydavatel: LWW
Počet stran: 1168
ISBN: 9781496347213
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Clinically-Oriented-Anatomy/p/9781496347213
Cena: $99.99