Medindex - Knihovna - Novinky

Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results, 3rd Edition

Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results, 3rd Edition

Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results, 3rd Edition

11.06.2017

Toto vydání je opět plně aktualizované a nabízí vysoce praktické informace, které jsou aplikovány v praxi, s ohledem biologický základ a efektivitu radioterapie.
V knize se tak objevuje nový text popisující intenzitu modulující radioterapii, obrazy řízenou radioterapii či částicovou terapii.
Novými kapitolami jsou pak paliativní radioterapii a statistika v radiační onkologie.
V první části knihy jsou kapitoly týkající se vědeckých výzkumů, základních konceptů radiační onkologie, radiační biologie, plánování léčby, obrazy vedené radioterapie, protonové terapie, zajištění bezpečnosti pacienta…
Ve druhé části knihy jsou texty věnující se jednotlivých orgánům, systémům, např. terapie rakoviny hlavy a krku, třetí část se zabývá rakovinami nitrohrudí, čtvrtá rakovinám gastrointestinálního traktu, pátá onkologickým nemocem genitourinárního traktu, šestá gynekologickým malignitám, sedmá dalším nejčastějším typům rakovin, např. kůže, prstu, sarkomům, CNS, lymfomům…
(Obálka: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470905522.html)

Bibliografické údaje:

Autor: William Small, Nancy J. Tarbell et al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 896
ISBN: 9780470905524
Odkaz na stránky: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470905522.html
Cena: £160.00