Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Clinical Arrhythmology, 2nd Edition

Clinical Arrhythmology, 2nd Edition

Clinical Arrhythmology, 2nd Edition

02.10.2017

Po úspěchu prvního vydání došlo na reedici tak, aby byly doplněny nové údaje a poznatky. Kniha je průvodcem, který podává informace, díky nimž čtenář pochopí mechanismy stojící za arytmiemi, jak je identifikovat, diagnostikovat i léčit. Text je doplněn obrazovým materiálem.
První části knihy se věnují klinickým aspektům arytmií, definicí, klasifikací, symptomům atd. Dále je popsán elektrofyziologický základ vzruchů a mechanismům, které způsobují arytmie. Druhá část knihy se již zaobírá diagnostikou, prognózou a léčbou arytmií dle typů, např. aktivní supraventrikulární arytmie, aktivní ventrikulární arytmie, pasivní arytmie, tj. různé bloky v převodním systému. Třetí část je zaměřena na EKG, rizika arytmií a náhlou srdeční smrt. Jsou zde popsány i vrozené srdeční nemoci, srdeční nemoci vedoucí k arytmii, tj. např. ICHS, ale také stavy, např. pití alkoholu, atletický výkon, které mohou vyústit v arytmii.
(Obálka: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119212758.html)

Bibliografické údaje:

Autor: Antoni Bayés de Luna, Adrian Baranchuk
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 424
ISBN: 9781119212751
Odkaz na stránky: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119212758.html
Cena: €142.80