Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Barevný atlas farmakologie, překlad 5. anglického vydání

Barevný atlas farmakologie, překlad 5. anglického vydání

Barevný atlas farmakologie, překlad 5. anglického vydání

28.06.2020

Kniha je dobrou pomůckou pro studenty medicíny, farmacie, ale také lékaře a farmaceuty. Poskytuje veškeré důležité informace týkající se oboru. 5. vydání je aktualizované a přepracované. Text je doplněn přehlednými obrázky, schématy atd.
Kniha je rozdělená do 3 částí, tj. obecná farmakologie, systémová farmakologie a léčba vybraných onemocnění.

Obálka: https://www.grada.cz/barevny-atlas-farmakologie-(1)-10499/

Bibliografické údaje:

Autor: Lüllmann Heinz, Mohr Klaus a kol.
Vydavatel: Grada
Počet stran: 400
ISBN: 978-80-271-2271-4
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/barevny-atlas-farmakologie-(1)-10499/
Cena: 679 Kč