Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Maxdorf (ČR) Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

28.08.2017

Tato kniha je praktickým atlasem ke knize Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Obsahuje obrazový materiál, který názorně zobrazuje možné nálezy v celém cévním řečišti. Jedná se o snímky z aortografie, arteriografie periferních tepen, flebografie, dopplera, CT angiografie, MR angiografie atd. Nechybí ani snímky z invazivních forem vyšetřování za použití kontrastní látky.
Kniha je rozdělena do 7 sekcí, v každé je probíráno cévní řečiště vybraného tělesného okrsku. První se věnuje hlavě, kde jsou zachycena mozková aneurysmata, AV malformace, disekce intrakraniálních tepem, durální AV píštěle aj. Druhá zahrnuje krk, kde se setkáváme např. s aterosklerotickým postižením karotid, disekcí tepen, pseudo a aneurysmaty karotid, AV malformacemi krku a obličeje… Třetí sekce se věnuje hrudníku aortě, plicím… Čtvrtá sekce se zaobírá cévami horních končetin, pátá potom břichem (embolizace traumat viscerálních orgánů, tumorů, aneurysmata abdominální aorty, dolní dutá žíla, kavální filtr…), v šesté se seznámíme s cévami pánve (embolizace traumat, gynekologických krvácení, aneurysmata pánevních tepen…), v sedmé s cévním řečištěm dolních končetin (uzávěry cév, rekanalizace, trauma tepen…).


(Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/atlas-vaskularni-diagnostiky-a-intervencnich-vykonu)

Bibliografické údaje:

Autor: Václav Procházka, Petr Novobilský a kol.
Vydavatel: Maxdorf
Počet stran: 639
ISBN: 9788073454722
Odkaz na stránky: Obálka: http://eshop.maxdorf.cz/kniha/atlas-vaskularni-diagnostiky-a-intervencnich-vykonu
Cena: 1696 Kč