Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood, 4th Edition

Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood, 4th Edition

Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood, 4th Edition

14.05.2018

Kniha přináší klasický text týkající se dětské neurologie. Jedná se již o 4. vydání, které je přepracované a plně aktualizované, aby tam byly informace odpovídající současnému poznání.
Každá kapitola rozebírající neurologickou patologii na ni nahlíží z více úhlů, včetně genetického.
V tomto vydání jsou nově kapitoly týkající se fetální neurologie, pohybových patologií, bazálních ganglií a psychodenních poruch.

(Obálka: https://www.wiley.com/en-cz/Aicardi%27s+Diseases+of+the+Nervous+System+in+Childhood%2C+4th+Edition-p-9781909962804)

Bibliografické údaje:

Autor: Alexis Arzimanoglou, Anne O' Hare et al.
Vydavatel: Wiley-Blackwell
Počet stran: 929
ISBN: 978-1-909-96280-4
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-cz/Aicardi%27s+Diseases+of+the+Nervous+System+in+Childhood%2C+4th+Edition-p-9781909962804
Cena: €240.00