Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Lancet 2018 The Lancet Aug 11, 2018

The Lancet

The Lancet Aug 11, 2018

10.08.2018

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31376-X/fulltext

Epidemiologická kohortová studie ‒ exkrece sodíku močí, krevní tlak, kardiovaskulární nemoci a úmrtí

WHO doporučuje jako prevenci proti kardiovaskulárním nemocem snížení příjmu sodíku na méně než 2 g/den. Ale u většiny lidí je příjem mnohem vyšší.
Byla vytvořena prospektivní studie, která probíhala ve 21 zemích. V tomto textu jsou výsledky z 18 zemí. Účastníci byli dospělí mezi 35‒70 lety bez kardiovaskulárního onemocnění. Byla sledována hodnota sodíku a draslíku v první ranní moči a určovala se asociace mezi příjmem sodíku a draslíku a krevním tlakem, kardiovaskulárními nemocemi a úmrtími.
97767 účastníků ze 369 komunit bylo sledováno v souvislosti s krevním tlakem a 82544 ve 255 komunitách v souvislosti s kardiovaskulárními nemocemi, medián doby sledování byl 8,1 roku. 82 ze 103 komunit v Číně mělo příjem sodíku vyšší než 5 g/den. V ostatních zemích 224 z 266 komunit mělo příjem mezi 3‒5 g/den. Průměrný systolický tlak se zvýšil s každým gramem sodíku navíc o 2,86 mmHg, ale pouze v komunitách s vysokým příjmem sodíku. Spojení mezi průměrným příjmem soli a kardiovaskulárními nemocemi vykazovalo výraznou deviaci od linearity, neboť v nejnižším tercilu se ukázala inverzní asociace (nejnižší tercil byl příjem nižší než 1,43 g/den). Byla však prokázána silná asociace mezi mozkovou příhodou a příjmem soli v Číně v porovnání s jinými zeměmi. Všechny hlavní kardiovaskulární komplikace se snížily v případě zvýšení příjmu draslíku.
Příjem sodíku byl spojený s výskytem kardiovaskulárních onemocnění a iktem pouze v komunitách, kde byl příjem vyšší než 5 g/den.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 392 Number 10146 p451-530
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol392no10146/PIIS0140-6736(18)X0034-8
Půjčit si tuto knihu