Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Lancet 2018 The Lancet May 19, 2018

The Lancet

The Lancet May 19, 2018

18.05.2018

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30801-8/fulltext

Stenty uvolňující farmaka vs. kovové stenty v graftech z vény safény

Jen málo studií sledovalo přínos stentů uvolňujících farmaka (DES) ve snížení rizika selhání aortokoronárního graftu z vény safény (SVG) v porovnání s „normálními“ kovovými stenty (BMS).
Tato studie se tedy zaměřila právě na tuto oblast.
Ve studii bylo 599 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do skupin s různými stenty. Byla využita data od 597 pacientů. Tito pacienti byli starší 18 let a měli více než 1 signifikantní de-novo SVG lézi (50‒99% stenóza) a vyžadovali perkutánní koronární intervenci. Primárním cílem bylo hodnocení selhání cílové cévy, srdeční smrt, srdeční infarkt, cílená revaskularizace během 12 následujících měsíců.
Po 12 měsících vyhodnocení se byla incidence selhání cílové cévy 17% v DES skupině a 19% ve skupině BMS. Nebyly signifikantní rozdíly mezi výskytem vážných nežádoucích reakci nebo výskytu trombózy stentu. U pacientů, kteří podstupují stentování de-novo vzniklých SVG lézí, nebyl signifikantní rozdíl ve výsledku mezi těmi, kteří podstoupili stentování DES vs. BMS během sledovaného 12měsíčního období. Je tedy možné využít i levnější variantu, tj. BMS, aniž by byl pacient poškozen, má stejnou účinnost a bezpečnost.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 391 Number 10134 p1965-2078
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol391no10134/PIIS0140-6736(18)X0022-1
Půjčit si tuto knihu