Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Lancet 2018 The Lancet Apr 14, 2018

The Lancet

The Lancet Apr 14, 2018

13.04.2018

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30021-7/fulltext

Role dysfunkce NaV1.4 (napěťově řízený sodíkový kanál v kosterním svalstvu) v případech náhlého úmrtí kojence

Náhlá úmrtí kojenců se i přes snahu lékařů vyskytují i ve velmi vyspělých zemích. Postihuje předtím zcela zdravé kojence. Příčina zatím nebyla přesně odhalena a pravděpodobně ke smrti vede narušení centrální respirace. Excitace, které stojí za kontrakcemi kosterních respiračních svalů, je kontrolována NaV1.4, které jsou kódovány genem SCN4A. Varianty NaV1.4, které přímo ovlivňují excitabilitu kosterních svalů způsobují myotonii, periodickou paralýzu, kongenitální myopatii a myastenické syndromy. SCN4A varianty se vyskytují také u dětí s apnoí a laryngospasmem. Autoři se snažili spojit odchylky genu SCN4A s náhlým úmrtím kojence (SIDS).
Byly analyzovány vzorky 278 dětí se SIDS a 729 kontrol. Porovnávala se frekvence výskytu vzácných variant v SCN4A mezi skupinami. 1‒4 % z 278 vzorků měly vzácné varianty v SCN4A, které narušuje funkci kódované bílkoviny, v kontrolní skupině nebyly přítomné vůbec. Varianty signifikantně mění excitabilitu membrány svalových buněk a narušují dýchání i funkci laryngu.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 391 Number 10129 p1455-1548
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol391no10129/PIIS0140-6736(18)X0017-8
Půjčit si tuto knihu