Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Lancet 2018 The Lancet

The Lancet

The Lancet

12.01.2018

Jan 13, 2018

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32758-7/fulltext

Orálně podávaný fexinidazol u pozdních stadií africké trypanozomiázy způsobené Trypanosoma brucei gambiense

U pacientů v pozdních stadiích trypanozomiázy je jen velmi málo léčebných možností. První volbou je kombinace p.o. nifurtimoxu a i.v. eflornithinu. Mnoho lidí ovšem přichází pozdě, navíc je zde problém s nutnou hospitalizací. Málokdo se nechá hospitalizovat. Autoři ve své randomizovaná multicentrické studii zjišťovali bezpečnost a účinnost orálně podávaného fexinidazolu vs. nifurtimox-eflornithin.
Ve studii 394 pacientů, kteří byli rozděleni do skupin, A ‒ 264, dostávala fexinidazol 1x denně, 1.‒4. den 1800 mg, 5.‒10. 1200 mg, B ‒ 130, dostávala orálně nifurtimox 3x denně (1.‒10. den 15 mg/kg/den) a eflornithin 2x denně v infuzích (1.‒7. den 400 mg/kg/den). Primárním cílem byl úspěch léčby po 18 měsících (pacient byl naživu, nebyla přítomná trypanosoma v tělních tekutinách a byl normální počet leukocytů v cerebrospinálním moku). Úspěchu bylo dosaženo u 239 (91 %) pacientů ve skupině A a u 124 (98 %) pacientů ve skupině B. Nebyl rozdíl mezi výskytem nežádoucích účinků (81 % u A, 79 % u B). Přerušení terapie nebylo z důvodu terapie samotné, u pacientů A ji předčasně ukončili 2 pacienti, ve skupině B 2 %. 11 pacientů ve skupině A (3 %) zemřelo vs. 2 % ve skupině B. Studie ukazuje, že orálně podávaný fexinidazol je efektivní a bezpečný v léčbě trypanozomiázy v porovnání s kombinovanou terapií v pozdních stadiích nemoci a mohl by být řešením pro mnohé pacienty.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 391 Number 10116 p95-178
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol391no10116/PIIS0140-6736(18)X0002-6
Půjčit si tuto knihu