Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Journal of Immunology 2018 The Journal of Immunology August 15, 2018

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology August 15, 2018

15.08.2018

http://www.jimmunol.org/content/201/4/1165

Mezenchymální stromální buňky stimulují proliferaci a IL-22 produkci skupinou 3 vrozených lymfoidních buněk

Infuze mezenchymálních stromálních buněk (MSC) je slibnou možností terapie u pacientů, kteří trpí nějakou zánětlivou chorobou, včetně GvH nemoci, což je častá, mnohdy i život ohrožující, komplikace po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Terapeutický efekt MSC je dán hlavně jejich schopností tlumit aktivitu efektorových T lymfocytů a podpora regenerace poškozené tkáně.
Autoři zjišťovali mechanismus, který stojí za zlepšením pacientů s GvH nemocí v klinické praxi. Nedávno se zjistilo, že vysoké počty vrozených lymfoidních buněk ze skupiny 3 (ILC3) před a po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk jsou spojené s nižším rizikem GvH nemoci. To může být dáno IL-22 produkcí ILC3. Jedná se o interleukin posilující střevní epitelovou homeostázu. V této studii autoři zjišťovali, zda je zde spojitost mezi ILC3 a MSC in vitro. ILC3 izolované z tonzil byly kultivovány s z kostní dřeně získanými MSC po dobu 5 dní v přítomnosti IL-22. Přítomnost MSC v kultuře zvýšila proliferaci ILC3 a produkci IL-22, na druhou stranu ILC3 indukovaly expresi ICAM-1, VCAM-1 na MSC. Existuje tu tedy oboustranné vzájemné ovlivnění cell-cell kontaktem. K omezení GvH nemoci tedy nedochází je díky supresi T lymfocytů, ale MSC také podporují expanzi ILC3 a produkci IL-22, což vede k udržení homeostázy a regeneraci zánětlivých stavu ve střevech, včetně zánětů spojených s GvH nemocí.


http://www.jimmunol.org/content/201/4/1287

CX3CR1+ makrofágy a CD8+ T lymfocyty kontrolují intestinální produkci IgA

Sekreční IgA je klíčovou součástí obranných mechanismů, které kontrolují střevní mikrobiotu. Autoři zjišťovali roli CD11c+CX3CR1+CD64+ makrofágů v produkci IgA ve střevech. Střevní CX3CR1+ makrofágy přímo indukují sekreci IgA B lymfocyty. Vpravení antigenu k CX3CR1+ makrofágům v lamina propria zvyšuje produkci IgA. Indukce tvorby IgA makrofágy vyžaduje přítomnost BAFF (proliferaci indukující ligand) a TNF alfa, je nezávislá na TLR mediovaném rozpoznávání mikrobů. IgA sekrece zprostředkovaná CX3CR1+ makrofágy je zvýšená v přítomnosti CD8+ T lymfocytů, a to díky produkci IL-9 a IL-13. CX3CR1+ makrofágy a CD8+ T lymfocyty indukují IgA produkci B lymfocyty nezávisle na mezenterických lymfatických uzlinách a Peyerských placích. Data dokládají, že CX3CR1+ makrofágy v lamina propria, B lymfocyty a CD8+ T lymfocyty koordinují sekreci projektivního IgA v tenkém střevě.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 201,Issue 4
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: http://www.jimmunol.org/content/201/4
Půjčit si tuto knihu