Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® The Journal of Immunology 2018 The Journal of Immunology April 15, 2018

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology April 15, 2018

15.04.2018

http://www.jimmunol.org/content/200/8/3000

Anti-TIGIT protilátky regulují vývoj autoimunity a protinádorovou imunitu

Inhibiční receptory CTLA-4, PD-1 hrají kritickou roli v udržení homeostázy v imunitním systému snížením T lymfocytární odpovědi. Mnohé imunitně podmíněné a chronické nemoci jsou založeny na dysregulaci exprese receptorů. Koinhibiční receptor TIGIT (T cell Ig and ITIM domain) hraje roli v modulaci imunitní odpovědi v autoimunitě a rakovině. Autoři vytvořili agonistické i blokující anti TIGIT protilátky, které testovali na myších modelech nemocí. Podání obou typů protilátek modulovalo vážnou autoimunitní nemoci, podání blokujících anti-TIGIT působilo v synergii s anti-PD-1 a vedlo k parciální, nebo dokonce kompletní regresi nádoru. Vytvořené protilátky jsou tak vhodné pro zkoumání a definování funkce TIGIS v imunitní odpovědi během různých patologií.


http://www.jimmunol.org/content/200/8/2748

Intracelulární nukleové kyseliny spouští nekroptózu skrz synergii mezi signalizací INF typu I a TNF

Identifikování, rozpoznání virových nukleových kyselin v cytosolu je nezbytná pro indukci vrozené imunitní odpovědi na virová onemocnění. Tento sensing probíhá pouze u buněk, které jsou již infikované. Smrt infikovaných buněk je pro tělo prospěšná, zabrání dalšímu šíření viru a ovlivní vnitřní prostředí k proinflammatornímu, posiluje obrannou reakci. Ve studii autoři sledovali rozpoznání DNA nebo RNA a aktivaci drah cGAS-STING (cyclic GMP-AMP synthese ‒ stimulator of interferon genes) nebo RIG-I-MAVS (retinoic acid-inducible gene I ‒ mitochondrial antiviral signaling protein), to vede k aktivaci RIPK3 a nekroptóze u z kostní dřeně derivovaných makrofágů. Aby k tomu došlo, je nutné, aby byla přítomná signalizace skrz IFN typu I a TNF receptory. Tyto dvě signalizace jsou přitom v synergii a indukují buněčnou smrt. Dále autoři prokázali, že hyperaktivace STING u myší vede k shock-like fenotypu. Mortalita je dána aktivací nekroptotických cest a IFN a TNF kosingalizace. Nekroptóza je in vivo výsledkem signalizace závislé na STING.

Bibliografické údaje:

Titul: 1550-6606
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: http://www.jimmunol.org/content/200/8
Půjčit si tuto knihu