Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2018 PNAS July 10, 2018

PNAS

PNAS July 10, 2018

11.07.2018

http://www.pnas.org/content/115/28/7404

Zacílení na IL-33-NLRP3 osu zlepšuje výsledky terapie při experimentální cerebrální malárii

Cerebrální malárie (CM) je vážná neurologická komplikace způsobená Plasmodium falciparum. V současnosti je léčbou CM podávání antimalarik, ale léčba je často neúčinná, pacienti mohou mít neurologické deficity či zemřít. Hledají se proto nové možnosti léčby. Autoři vytvořili experimentální myší model CM (ECM) a provedli transkriptomickou celomozkovou analýzu antimalarik. Bioinformační analýzy odhalily, že IL-33 je kritickým regulátorem neurozánětu a cerebrální patologie. Je však snížen během fatální ECM a v akutní periodě následující léčbu ECM. Podání IL-33 společně s antimalariky výrazně omezuje aktivaci inflamasomů a produkci IL-1beta v mikrogliích a intracelulárních monocytech. Léčba NLRP3 inhibitory s antimalariky také přináší lepší zlepšení stavu. IL-1beta uvolnění z makrofágů je stimulováno hemozoinem a antimalariky, což je omezeno inhibitorem NLRP3. Výsledky tedy prokazují, že manipulace osy IL-33-NLRP3 může být efektivní terapií a suprimuje neurozánět a zlepšuje účinnost antimalarik při léčbě CM.


http://www.pnas.org/content/115/28/7416

Biofilm Staphylococcus aureus uvolňuje leukocinidy, které zvyšují formování extracelulárních pastí a napomáhají vyhnout se zabíjení neutrofily

Bakteriální biofilm napomáhá bakteriím vyhnout se imunitnímu systému, resp. jeho obranné antimikrobiální odpovědí. To výrazně zhoršuje prognózu nemocného. Jak se biofilm vytvořený methicilin rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA) vyhne imunitní obraně, není doposud známo. Neutrofily patří mezi nejpočetnější populaci v cirkulaci a hrají důležitou roli v kontrole infekce a eliminaci patogenů. S. aureus biofirmy rychle aktivují neutrofily a ty na jejich popud tvoří extracelulární neutrofilní pasti (NET). Aktivace probíhá přes leukocidiny a γ-hemolysin AB. S. aureus je schopný perzistovat, neboť extracelulární sítě/pasti nejsou schopné odstranit biofilm, ale způsobí neutrofilní smrt. Studie tedy naznačuje, že NETs naopak mohou posilovat udržení infekčního biofilmu. V modelu prasečí chronické infekce (popálenina) se prokázalo, že leukocidiny jsou nezbytné pro NETósu a posilují přežití bakterií in vivo.

Bibliografické údaje:

Titul: vol. 115 no. 28
Vydavatel: HighWire Press®
ISBN: 1091-6490
Odkaz na stránky: http://www.pnas.org/content/115/28
Půjčit si tuto knihu