Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2018 PNAS March 13, 2018

PNAS

PNAS March 13, 2018

13.03.2018

http://www.pnas.org/content/115/11/E2585

Treg lymfocyty limitují produkci IFN gama, čímž kontrolují populaci makrofágů během svalové regenerace

Svalová regenerace je vysoce organizovaný proces, který závisí na imunitním systému a jeho buňkách. Důležitou roli hrají hlavně makrofágy a Treg lymfocyty. Ve vydané studii autoři sledovali, jak ovlivňují Treg počty a funkci makrofágů při regeneraci myších svalů po akutním poranění kardiotoxinem. Byly identifikovány dva subsety makrofágů dle exprese MHCII, jejich schopnosti prezentovat antigen. Deplece Treg během regeneračního procesu prokázala, že Treg kontrolují jak akumulaci, tak fenotyp makrofágů. Dochází ke zvýšení produkce IFN gama hlavně NK buňkami a efektorovými lymfocyty. To vedlo k dysregulaci aktivity makrofágů, zvýšil se zánět a fibrotizace poškozeného svalu. Treg lymfocyty tedy utlumením produkce IFN gama omezují také aktivitu makrofágů, snižují sílu zánětu během regenerace kosterního svalu.


http://www.pnas.org/content/115/11/E2604

K vývoji jaterního stadia u infekce malarií je potřeba biotin hostitele

ACC (Acetyl-CoA carboxylase) je biotin dependentní enzym, který je cílem mnoho herbicidů. Plazmodia jako původci malárií také obsahují ACC podobný rostlinám. Plazmodia exprimují ACC v apikoplastu, když se nacházejí v játrech a krvi. Ale k jeho biotinylaci dochází pouze v játrech. Tím je enzym aktivován. Pokud je deletována biotinová ligáza, která má na starosti biotinylaci ACC, dochází k narušení vývoje plazmodií v játrech. Stejně tak deplece biotinu vede ke zvýšení vážnosti poškození vývoje parazita. Z toho vyplývá, že parazit potřebuje je svému vývoji biotin hostitele, aby mohl jeho vývoj dojít do jaterní fáze. Jelikož si hostitel ani parazit biotin nesyntetizují, je infektivita plazmodia závislá na nutričním stavu hostitele.

Bibliografické údaje:

Titul: vol. 115 no. 11
Vydavatel: HighWire Press®
ISBN: 1091-6490
Odkaz na stránky: http://www.pnas.org/content/115/11
Půjčit si tuto knihu