Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® NEJM - The New England Journal of Medicine 2022 NEJM

NEJM

NEJM

30.03.2023

Azitromycin jako prevence sepse nebo úmrtí u plánovaného vaginálního porodu

Azitromycin redukuje výskyt mateřských infekcí během neplánovaného císařského řezu, ale jeho efekt u plánovaného vaginálního porodu zatím nebyl potvrzen. V této studii autoři podávali rodičkám buď jednu 2 g dávku azitromycinu, nebo placebo. Do studie bylo zapojeno 29 278 žen. Incidence sepse či úmrtí byly nižší ve skupině s azitromycinem (1,6 vs. 2,4 %). Výskyt sepse byl 1,5 a 2,3 %, úmrtí v obou skupinách 0,1 %. Porod mrtvého dítěte či neonatální úmrtí však byly v obou skupinách shodné (10,5 vs. 10,3 %). Neonatální sepse se vyskytla u 9,8 vs. 9,6 % novorozenců, incidence mrtvorozenosti byla 0,4 % v obou skupinách, neonatální úmrtí bylo 1,5 %. Podání azitromycinu nebylo spojené s vyšším výskytem komplikací. Mezi ženami, které plánují vaginální porod, vede jedna 2 g dávka azitromycinu ke snížení mateřské sepse nebo úmrtí.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212111

Helicobacter pylori, homolog-rekombinační geny a rakovina žaludku

Helicobacter pylori infikuje žaludeční sliznici a je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny žaludku. Autoři hodnotili souvislost mezi zárodečnými patogenními variantami ve 27 genech predisponujících ke vzniku rakoviny a rizikem vzniku rakoviny žaludku na vzorku 10 426 pacientů s rakovinou žaludku a 38 153 kontrol z japonské BioBanky. Hodnotili také kombinovaný vliv patogenních variant a infekce H. pylori na riziko rakoviny žaludku a vypočítali kumulativní riziko u 1 433 pacientů s rakovinou žaludku a 5 997 kontrol ze souboru HERPACC (Hospital-based Epidemiologic Research Program at Aichi Cancer Center). Byly odhaleny zárodečné patogenní varianty v devíti genech (APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, MLH1, MSH2, MSH6 a PALB2), které byly spojeny s rizikem rakoviny žaludku. Ve vzorcích autoři nalezli interakci mezi infekcí H. pylori a patogenními variantami v homologně-rekombinačních genech s ohledem na riziko rakoviny žaludku (relativní nadměrné riziko způsobené interakcí 16,01; 95% interval spolehlivosti [CI], 2,22 až 29,81; P = 0,02). Ve věku 85 let měly osoby s infekcí H. pylori a patogenní variantou vyšší kumulativní riziko rakoviny žaludku než osoby, které nebyly nositeli infekce H. pylori (45,5 % [95% CI, 20,7 až 62,6] vs. 14,4 % [95% CI, 12,2 až 16,6]).
Přítomnost infekce H. pylori tedy modifikuje riziko rakoviny žaludku ve spojení se zárodečnými patogenními variantami v homologních rekombinačních genech.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2211807

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 388 NO. 13
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/388/13
Půjčit si tuto knihu