Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® NEJM - The New England Journal of Medicine 2018 NEJM November 8, 2018

NEJM

NEJM November 8, 2018

08.11.2018

Jedna dávka zoliflodacinu při léčbě urogenitální gonorrhoey

Stále se zvyšuje rezistence Neisseria gonorrhoeae, a je tedy tlak na vývoj nových terapií. Zoliflodacin je nové antibiotikum inibující DNA biosyntézu. V multicentrické studii, druhé fázi, se určovala účinnost zoliflodacinu v léčbě nekomplikované gonorrhoey.
Studie se účastnilo 179 pacientů, kteří měly diagnostikovanou gonorrhoeu. Tito pacienti byli rozděleni do skupin, kdy dvě skupiny byly léčeny 1 dávkou zoliflodacinu (2 nebo 3 g), další skupině dostala 500 mg ceftriaxonu i.m. Byla hodnocena účinnost a bezpečnost léčby. 55 z 57 pacientů se 2 g zoliflodacinu, 54 z 56 pacientů se 3 g zoliflodacinu a 28 z 28 s ceftriaxonem bylo vyléčeno. V případě rektální infekce byli vyléčeni všichni pacienti bez ohledu na to, jakou léčbu měli předepsanou. Faryngální infekce byla vyléčena u 4 z 8 pacientů (2g zoliflodacinu), u 9 z 11 (3 g zoliflodacinu) a u 4 ze 4 pacientů s ceftriaxonem. Celkově bylo hlášeno 84 případů vedlejších účinků terapie 24 u 2 g zoliflodacinu, 37 u 3 g zoliflodacinu a u 23 ve skupině s ceftriaxonem. U zoliflodacinu se jednalo hlavně o gastrointestinální vedlejší účinky.
Většina urogenitálních a rektálních gonokokových infekcí byla úspěšně vyléčena orálně podávaným zoliflodacinem, ale nižší účinnost byla zachycena v případě faryngálních infekcí.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706988


Studie léčby lymfatické filariózy trojkombinací léků

WHO cílí na to, aby byla lymfatická filarióza globálně eliminována do roku 2020. Strategií je hromadné podávání léků. Tato studie testovala, zda jedna dávka trojkombinace ivermektinu + diethylkarbamazinu + albendazolu vede k vyššímu a udržitelnému clearance mikrofilárií než 1 dávka dvojkombinace diethylkarbamazinu + albendazolu nebo dvojkombinace podávaná 1x za rok po dobu 3 let.
Proběhla randomizovaná kontrolovaná studie se 182 účastníky nakaženými Wuchereria bancrofti. 60 účastníků dostalo 1 dávku trojkombinace, 61 1 dávku dvojkombinace, 61 pacientů užívala dvojkombinaci 1x za rok po dobu 3 let. Byla hodnocena clearance mikrofilárií v krvi za 12, 24 a 36 měsíců.
Trojkombinační léčba odstranila mikrofilarémii u 55 z 57 účastníků během 12 měsíců, u 52 z 54 za 24 měsíců a u 55 z 57 byla patrná clearance ještě za 36 měsíců. 1dávka dvojkombinace vedla ke clerance mikrofilárií za 12 měsíců u 18 z 56 účastníků, po 24 měsících byla zachycena u 31 z 55 účastníků a po 36 měsících u 43 z 52. Dvojkombinace podávaná 1x ročně po dobu 3 let vedla ke clerance mikrofilárií u 20 u 59 účastníků během 12 měsíců, u 42 z 56 po 24 měsících a u 51 z 52 po 36 měsících.
V žádné skupině nebyly hlášeny závažné vedlejší účinky léčby.
Studie ukazuje, že trojkombinační léčba indukuje clearance mikrofilárií z krve po dobu 3 let u většiny účastníků a byla účinnější než 1dávka dvojkombinace, zároveň však nebyla účinnější než 3 dávky dvojkombinace.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706854

Bibliografické údaje:

Titul: VOL. 379 NO. 19
Vydavatel: Massachusetts Medical Society
ISBN: 1533-4406
Odkaz na stránky: https://www.nejm.org/toc/nejm/379/19
Půjčit si tuto knihu