Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® JID - Journal of Investigative Dermatology 2020 JID October 2020

JID

JID October 2020

01.10.2020

Epidermální ceramidová syntáza 4 je klíčový regulátor homeostázy kožní bariéry u myší

Narušení epidermálních bariérových funkcí je spojeno s mnoha kožními nemocemi. Zatím však nebyly známy procesy spojené s udržením bariérových funkcí kůže. V této souvislosti byla provedena kvantitativní proteomická, lipidomická a genetická analýza u myší, která umožnila popsat procesy udržení epidermálních bariérových funkcí a vzniku nových bariér. Za klíčový prvek regulující homeostázu kožní bariéry byla označena míra exprese ceramidové syntázy 4. Deficit epidermální ceramidové syntázy 4 narušuje epidermální lipidový metabolismus a bariérové funkce. Chronické narušení bariér je spojeno s akantózou, hyperkeratózou a kumulací imunitních buněk. Dlouho trvající kožní bariérová dysfunkce způsobená ztrátou ceramidové syntázy 4 u myší indukovala bariérovou reparační odpověď, která kopíruje molekulární programy typické pro utváření bariéry.
Studie dokazuje, že pro udržení bariérových funkcí a zdraví dospělé pokožky je nezbytné udržení lipidové homeostázy.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(20)30160-3/fulltext


Efekt jodidu draselného v léčbě zánětu kůže indukovaného SDS u myší

Jodid draselný (KI), který se získává z mořských řas, je v dermatologii používán k léčbě sporotrichózy, ale také neinfekčních zánětlivých kožních nemocí. Náklady na jeho výrobu jsou velmi nízké, KI navíc vykazuje málo nežádoucích účinků. Dosavadní neznalost mechanismu, kterým KI působí, omezovala jeho širší využití v praxi. Proběhla studie, kdy na zánětlivé léze vyvolané sodium dodecyl sulfátem (SDS) byl topicky aplikován 3% KI. Exprese genů pro IL-10 a TNF alfa byla redukována, zatímco exprese genu pro IL-10 zvýšena. Myším byla také aplikována malá interferující RNA (siRNA), která redukuje expresi genu pro IL-10, a protizánětlivý efekt KI zcela vymizel. Novým poznatkem tedy je, že protizánětlivý efekt KI je zprostředkován přes zvýšenou expresi IL-10.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(20)30211-6/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 140, Issue 10, p1879-2096, e109-e119
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(20)X0011-X
Půjčit si tuto knihu