Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy JEM

JEM

JEM

09.11.2018

Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních

Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se předpokládalo, že naivní tkáně (nepoškozené) jsou bez infiltrace těmito buňkami a jsou tak chráněny před jejich toxickým nákladem. V této studii autoři ukazují, že neutrofily jsou schopné infiltrovat tkáně i ve steady state, nemusí být poškozeny. Autoři se zaměřili na dvě určité tkáně, střevo a plíce, a zjistili, že neutrofily infiltrující střevo jsou fagocytovány rezidentními makrofágy, což vede k represi Il23 transkripce, redukci G-CSF v plazmě a posílení aktivity v kostní dřeni. Diurnální akumulace neutrofilů v plicní vaskulatuře ovlivňuje cirkadiální transkripci v plicích. Neutrofily ovlivněné transkripty v tomto orgánu jsou spojené s karcinogenezí a migrací. Neutrofily také řídí diurnální vzorce invaze plic melanomovými buňkami. Infiltrace nepoškozených tkání může podpořit orgánové funkce, ale také stát za patologickými procesy. http://jem.rupress.org/content/215/11/2778


CD49b definuje funkčně zralé Treg, které chrání kůži a cévy

Regulační T lymfocyty Treg jsou prevencí autoimunity, neboť limitují imunitní odpověď a zánět v sekundárních lymfatických orgánech a nelymfatické tkáni. Byly popsány unikátní subsety Treg buněk v nelymfatické tkáni, ale v sekundárních lymfatických orgánech a krvi určeny nebyly. Je pravděpodobné, že Treg ze stejných tkání mají velmi podobné vlastnosti. Autoři identifikovali krátce žijící efektorové Treg, které exprimují alfa2 integrin, CD49b, a vykazují unikátní tkáňovou distribuci. Jsou ve velké míře přítomné v periferní krvi, cévách, kůži a kůži drénujících uzlinách, ale téměř se nevyskytují ve střevech a lymfatických uzlinách, které je drénují. CD49+ Treg vykazují vyšší funkcionalitu, jak se potvrdilo in vitro i in vivo. Pomocí single-cell RNA sekvenční analýzy se prokázalo, že tyto buňky jsou na vrcholu vývojové trajektorie Treg. Tato studie tedy prohlubuje poznatky o vývoji a funkčnímu potenciálu zralých efektorových Treg, které recirkulují a chrání periferní tkáně. http://jem.rupress.org/content/215/11/2796

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 215, No. 11
Vydavatel: The Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: http://jem.rupress.org/content/215/11
Půjčit si tuto knihu