Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Cell - Host & Microbe 2018 Cell - Host & Microbe July 11, 2018

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe July 11, 2018

11.07.2018

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30263-4
Lipidová peroxidaci podporuje gasderminem D mediované pyroptózy v průběhu letální polymikrobiální sepse

Sepse je život ohrožující stav způsobený infekčním patogenem a je provázeny pyroptózou. Pyroptóza se spouští po aktivaci prozánětlivých kaspáz, které následně štěpí gasdermin D, což vede k tomu, že terminální fragment gasderminu D formuje membránové póry a indukuje tak lýzu buňky. Tato studie dokládá, že glutationperoxidáza 4 (GPX4; antioxidační funkce) snižuje lipidovou peroxidaci a negativně reguluje pyroptózu makrofágů a snižuje letalitu při sepsi u myší. U myší K.O. v Gpx4 v myeloidní buněčné linii dochází ke zvýšení lipidové peroxidace, která vede k aktivaci kaspázy 11 a štěpení gasderminu D. Dochází k vytvoření N-terminálního fragmentu, který spouští pyroptózu v makrofázích. Podání antioxidačního
vitamínu E redukuje lipidovou peroxidaci a omezuje pyroptózu a omezuje rozvoj letální sepse u Gpx4- myší.


https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30276-2
Zánětem indukovaná, STING-dependentní autofagie omezuje infekci virem Zika v mozku Droshophila

Členovci přenášený flavivirus Zika je spojený s neurologickými komplikacemi. Vrozená imunita je nezbytná pro kontrolu této infekce, ale vrozené imunitní mechanismy, které kontrolují virovou infekci, jsou zatím málo známé. K pokusům byly využit Drosophila systém. Podařilo se prokázat, že infekce mozku virem Zika dospělých much vede k NF-kappaB dependentní zánětlivé signalizaci, které omezuje infekci. Zika virus-dependentní NF-kappaB aktivace indukuje expresi dSTING (Drosophila stimulator of interferon genes) v mozku. dSTING ochraňuje proti ZIKV indukcí autofagie v mozku. Ztráta autofagie vede ke zvýšení ZIKV infekce mozku a ke smrti nakažených much. Farmakologická aktivace autofagie naopak působí ochranně. Tato data dávají tušit, že zánět dependentní na STING signalizaci je nezbytný pro kontrolu infekce v CNS, neboť je spojen a antimikrobiální autofagií.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 24, Issue 1
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(17)X0005-X
Půjčit si tuto knihu