Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Biology of Blood and Marrow Transplantation 2018 Biology of Blood and Marrow Transplantation July 2018

Biology of Blood and Marrow Transplantation

Biology of Blood and Marrow Transplantation July 2018

11.07.2018

https://www.bbmt.org/article/S1083-8791(18)30111-3/fulltext

Časná infekce v krevním oběhu po BMT je spojená s cytokinovou dysregulací a špatným přežitím

Klíčovými komplikacemi, které provází alogenní transplantaci kostní dřeně, jsou graft-versus-host nemoc a oportunní infekce. Autoři analyzovali infekce v oběhu, které se objevily 7‒100. den po transplantaci u 184 dospělých pacientů. Krevní kultury byly testovány u 167 ze 184 pacientů. U 69 % byla přítomná infekce, hlavními patogeny byly Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp. a Streptococcus spp. Zvýšená teplota v době analyzování kultur byla spojená s pozitivitou krevní kultury. Absence infekce byla spojená s výrazně rychlejším zlepšením stavu pacientů a celkového přežití dva následující roky. Méně se vyskytují nonrelapsová úmrtí. Přítomnost infekce před vhojením graftu je provázaná dysregulací v IL-6 a IL-8. Výsledky naznačují, že infekce v krevním oběhu časně po transplantaci je rizikovým faktorem pro další vývoj stavu pacientů, objevuje se cytokinová dysregulace a zhoršuje se prognóza.


https://www.bbmt.org/article/S1083-8791(18)30105-8/fulltext

Narušená kostní denzita u dětských pacientů s chronickou GvH nemocí

Pediatričtí pacienti po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk mají vyšší riziko endokrinopatií a zhoršení kvality kostí, zhoršení kostní minerálové denzity (BMD). Výskyt narušené BMD u dětských pacientů s cGvH nemocí zatím nebyl sledován. Autoři popisovali 33 pacientů s cGvH, kteří podstoupili DEXA. Výskyt narušení BMD byl vyšší než bylo předtím popsáno. 73 % pacientů mělo skóre z-score větší než -2 minimálně v jedné anatomické lokalitě. Vertebrální kompresní fraktury se vyskytly u 17 % dětí. Výskyt narušení BMD je u dětí vyšší než u dospělých po transplantaci s cGvH nemocí. Vyšší věk dítěte v době diagnostikování cGvH nemoci a větší počet systémových terapií je spojen s vyšším výskytem okultních vertebrálních zlomenin. Ačkoli je studie limitována počtem pacientů, přesto dokládá, že narušení BMD u dětí s cGvH nemocí po alogenní transplantaci hematopoetických buněk je vážným problémem, který postihuje velkou část dětí a vyšetření DEXA by mělo být zařazeno do kontrol před i po transplantaci.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 24, Issue 7, p1309-1532
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1083-8791
Odkaz na stránky: https://www.bbmt.org/issue/S1083-8791(18)X0006-8
Půjčit si tuto knihu