Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Biology of Blood and Marrow Transplantation 2018 Biology of Blood and Marrow Transplantation April 2018

Biology of Blood and Marrow Transplantation

Biology of Blood and Marrow Transplantation April 2018

13.04.2018

http://www.bbmt.org/article/S1083-8791(17)31158-8/fulltext

Diagnostické a prognostické plazmatické biomarkerů u syndromu idiopatické pneumonie u pacientů po transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Syndrom idiopatické pneumonie (IPS) je neinfekční pulmonální komplikace po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HCT) a je těžké jej diagnostikovat. U 41 pacientů s IPS autoři našli 6 proteinových kandidátů na vhodný biomarkerů. Vzorky se hodnotily 7. den po HCT a při nástupu IPS. Dále se hodnotilo 162 vzorků od pacientů po HCT bez infekce a 37 od pacientů s respirační virovou pneumonií. Nejvhodnějšími pro odlišení IPS a nepostižených osob se ukázaly ST2 a IL-6. TNFR1 je nejlepším markerem k odlišení IPS a virové infekce. V dalších analýzách a statistických vyhodnoceních měl nejvyšší pozitivní prediktivní hodnotu pro výskyt IPS ST2. Autorům se tedy podařilo najít 3 plazmatické biomarkerů, které mohou sloužit pro screening IPS.


http://www.bbmt.org/article/S1083-8791(17)30876-5/fulltext

Homozygotní HLA-C1 je asociováno se snížením rizika relapsu po HLA-matched transplantaci u pacientů s myeloidní leukémii

NK buňky jsou zapojeny do reakce graft vs. leukémie po transplantaci hematopoetických buněk (HSCT), ta je zprostředkována receptory KIR. KIR2D receptorová rodina rozpoznává HLA-C alely s Asn80 (HLA-C1) a Lys80 (HLA-C2). Autoři sledovaly výsledky léčby mezi homozygoty pro HLA-C1/C1 a heterozygoty HLA-C1/C2, kteří podstoupili HLA-matched HSCT. Pracovali s daty od 10.638 pacientů. HLA-C1/C1 pacienti s akutní nebo chronickou myeloidní leukémií měli nižší četnost relapsů než HLA-C1/C2. Tento pozitivní efekt homozygotního HLA-C1 se neprojevil u akutní lymfoblastické leukémie, lymfomů nebo myelodysplastického syndromu. Poté autoři sledovali skupinu AML a CML. Pozitivní efekt HLA-C1/C1 nad HLA-C1/C2 se projevil nezávisle na příbuznosti dárce, přípravném režimu, přítomnosti akutní GvH nemoci, reaktivaci cytomegalovirus, naopak se tato výhoda vytratila u pacientů, u nichž došlo k oddálení dosažení plného chimérismu. Snížení rizika relapsu a prodloužení doby přežití bez nemoci je tedy lepší u pacientů C1/C1 než u pacientů C1/C2. Tento efekt byl zvýšen u pacientů, kterým byla podána HSCT s deplecí T lymfocytů a u dětí mladších 15 let.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 24, Issue 4, Pages 717–725
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1083-8791
Odkaz na stránky: http://www.bbmt.org/issue/S1083-8791(18)X0003-2
Půjčit si tuto knihu