Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Grada (ČR) Antibiotika systematika, vlastnosti, použití

Antibiotika systematika, vlastnosti, použití

Antibiotika systematika, vlastnosti, použití

22.05.2018

Kniha přináší popisy jednotlivých skupin antibiotik a jejich zástupců. Jsou popsány mechanismy účinků, které patogeny ATB pokrývá, principy rezistence, farmakokinetika i vedlejší účinky s ATB léčbou spojené.
Pro větší přehlednost má kniha 4 části, v úvodu je seznámení se základními pojmy, tj. definice ATB, terminologie, farmakokinetika, farmakodynamika, lékové interakce, rezistence atd.
Největší prostor samozřejmě získala část, která je zaměřena na systematiku, tj. dělení ATB do 6 skupin dle mechanismu působení.
Antibiotika jsou popsána jak po stránce chemické struktury, tak účinků, rezistence, farmakokinetiky a nežádoucích účinků. Nechybí indikace a dávkování.
Ve třetí části jsou obecné rady týkající se vedení antibiotické terapie, výběr preparátu, dávkovací režim, kombinace antibiotik...
Závěr knihy je věnován tabulce, která shrnuje antibiotika, která byla registrovaná v ČR do roku 2017.


(Obálka: https://www.grada.cz/antibiotika-9834/)

Bibliografické údaje:

Autor: Beneš Jiří
Vydavatel: Grada
Počet stran: 600
ISBN: 978-80-271-0636-3
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/antibiotika-9834/
Cena: 799 Kč
Půjčit si tuto knihu