Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Pediatrics 2018 Pediatrics April 2018

Pediatrics

Pediatrics April 2018

02.04.2018

http://pediatrics.aappublications.org/content/141/4/e20173517

Sebepoškozování a riziko sebevraždy

Mezi adolescenty, kteří se sebepoškozují, je nutné přesně definovat riziko sebevraždy. V této studii autoři sledovali osoby 12−24 let po 1 rok po sebepoškozování. Úmrtnost na sebevraždu byla vyšší u sebepoškozujících se adolescentů než u „normálních“ mladých dospělých (46 % vs. 19,2 %). Vyšší riziko sebevraždy při sebepoškozování bylo u pacientů, kteří používali bolestivější způsoby, např. pálení rukou. Vyšší riziko opakování sebepoškozování bylo u žen než u mužů. I v době po ukončení sebepoškozování je riziko sebevraždy u těchto lidí vyšší než u nesebepoškozující se populace.


http://pediatrics.aappublications.org/content/141/4/e20172918

Úmrtnost na chřipku u dětí v USA mezi lety 2010−2016

A chřipkou asociovaná úmrtí v USA byla sledována autory v této studii. Analyzovali úmrtí u dětí mladších 18 let, hledali úmrtí s laboratorně potvrzenou chřipkou v sezónách 2010−2011 a 2015−2016.
Nahlášeno bylo 675 úmrtí, medián věku byl 6 let, roční incidence byla 0,15 na 100,000 dětí a vyšší byla u kojenců pod 6 měsíců. Pouze 31 % dětí starších 6 měsíců bylo očkováno na chřipku. Celkově 65 % dětí zemřelo do 7 dní po nástupu příznaků. Polovina dětí neměla žádné preexistující onemocnění. Každý rok je zatížen dětskými úmrtími na chřipku, nejohroženější jsou v tomto ohledu děti mladší 6 měsíců. Některým úmrtím by se dalo zabránit očkováním dětí nebo těhotných žen.

Bibliografické údaje:

Titul: VOLUME 141 / ISSUE 4
Vydavatel: American Academy of Pediatrics
ISBN: 0022-1767
Odkaz na stránky: http://pediatrics.aappublications.org/content/141/4