Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Nature 2016 Nature

Nature

Nature

24.11.2016

Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články:

1) Makrofágy přesměrovávají fagocytózu na neprofesionální fagocyty a ovlivňují zánět

2) Kontrola mitochondriální funkce a růstu buněk atypickým kadherinem Fat1

3) Různé tkáňové fagocyty řídí vlivem apoptických buněk odlišné programy homeostázy

více v PDF

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 539 Number 7630 pp467-602
Vydavatel: Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature
ISBN: 0028-0836
Odkaz na stránky: http://www.nature.com/nature/journal/v539/n7630/index.html