Medindex pro lékaře Časopisy: anotace The Lancet 2018 Lancet Jul 07, 2018

Lancet

Lancet Jul 07, 2018

06.07.2018

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31080-8/fulltext

Terapie hydrogenuhličitanem sodným u pacientů s vážnou metabolickou acidémií a JIP

Akutní acidémie je častým příznakem vážných onemocnění. Hydrogenuhličitan sodný podávaný v infuzi je jednou z možností léčby, ale jeho podávání je kontroverzní, není dost dat, která by potvrzovala oprávněnost a účinnost podávání.
Byla provedena multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná studie, fáze 3, do níž byli zařazeni pacienti z 26 JIP center ve Francii. Celkem to bylo 389 pacientů s vážnou acidémií, pH nižší 7,2, PaCO2 nižší 45 mmHg. Pacienti byli rozdělení 1:1, jedna skupina dostala hydrogenuhličitan, druhá ne. Infuze byly podávány dle stanoveného schváleného protokolu. Primárním výstupem byl celkový počet úmrtí 28. den a přítomnost minimálně selhání alespoň jednoho orgánu 7. den. 138 pacientů ze 194 v kontrolní skupině a 128 ze 195 z pacientů s hydrogenuličitanem naplnilo podmínky dané pro primární výstup. Dle Kaplan-Meierovy metody nebyly mezi skupinami signifikantní rozdíly. Při stratifikaci pacientů dle kritérií AKIN skóre, již byly výsledky mezi skupinami významně rozdílné. Skóre 2 nebo 3 mělo ve skupině kontrolní 63 % pacientů, ve skupině s bikarbonátem 46 % pacientů. Metabolická alkalóza, hypernatrémie a hypokalcémie byla častěji ve skupině a hydrogenuhličitanem.
U pacientů s vážnou metabolickou acidémií nemá podávání hydrogenuličitanu sodného efekt na počet úmrtí a selhání orgánů. Zlepšuje však další stav pacientů a to hlavně s přihlédnutím ke stavu ledvin, akutního ledvinného poškození (skóre AKIN).

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 392 Number 10141 p1-94
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0140-6736
Odkaz na stránky: https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol392no10141/PIIS0140-6736(18)X0029-4