Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2018 Journal of Investigative Dermatology May 2018

Journal of Investigative Dermatology

Journal of Investigative Dermatology May 2018

01.05.2018

http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(17)33276-1/fulltext

Kožní komenzál Malassezia globosa sekretuje proteázu, která omezuje tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus

Kůže je první obrannou linií proti vniku patogena do organismu a je kolonizována rozmanitou mikrobiotou. Fylogenetická analýza celého kožního mikrobiomu z různých částí pokožky u zdravých a nemocných přinesla vhled do zapojení mikrobiomu do modulace zdraví pokožky. Zatím se však nesledovaly funkční role kožní mikrobiální komunity. Nejhojnějším komenzálem pokožky s mazovými žlázami je Malassezia globosa, která produkuje proteázu MgSAP1. Tento enzym je schopný velmi rychle hydrolyzovat SpA produkovaný S. aureus. Jedná se o hlavní faktor virulence, který se podílí na formování biofilmu a zabraňuje fagocytóze opsonizovaných částic. Nejenže tedy při inkubaci MgSAP1 s SpA dochází k jeho rozkladu, je narušena i tvorba biofilmu. 24hodinová inkubace stafylokoků s aktivní MgSAP1 vede k omezení tvorby biofilmu ve srovnání s inkubací stafylokoka s teplem inaktivovanou MgSAP1. V případě planktonické stafylokokové kultury nedošlo vlivem MgSAP1 k narušení růstu bakterií. Studie dokládá, že dochází k interakcím mezi jednotlivými organismy z jiných říší, ty mohou být pro člověka, resp. pokožku prospěšné.


http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(17)33285-2/fulltext

Genome-wide DNA metylační analýza odhalila hypometylaci s IFN asociovaných genů v CD4+ a CD8+ T lymfocytech u pacientů se systémovou sklerózou

Epigenetické modifikace, včetně DNA metylace, hrají významnou roli v patogenezi autoimunitních nemocí. V této studii autoři charakterizovali DNA metylaci T lymfocytů pacientů se systémovou sklerózou. Byla provedena genome-wide DNA metylační analýza CD4+ a CD8+ T lymfocytů od 24 pacientů a 24 kontrol. U pacientů byly nalezeny hypometylace genů, které jsou zapojeny do signálních cest IFN typu I. Jednalo se o 5 s IFN typ I asociovaných genů. Navíc bylo zjištěno, že u pacientů se systémovou sklerózou jsou vyšší hodnoty IFN alfa i IFN beta. Autorům se podařilo prokázat spojitost mezi hladinami IFN alfa/beta a DNA hypometylací a profilem exprese s IFN asociovaných genů. Systémová skleróza má tedy epigenetický podklad spočívající v hypometylaci a zvýšené aktivitě genů souvisejících s IFN typu I.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 138, Issue 5, p999-1232, e39-e41
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0022-202X
Odkaz na stránky: http://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(18)X0004-9