Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JID - Journal of Investigative Dermatology 2018 Journal of Investigative Dermatology March 2018

Journal of Investigative Dermatology

Journal of Investigative Dermatology March 2018

01.03.2018

http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(17)33059-2/fulltext

Exprese indolamin 2,3-dioxygenázy u melanomu koreluje s tloušťkou nádoru dle Breslowa a je prognostickým faktorem pro progression-free survival

IDO (Indolamine 2,3-Dioxygenase) má jakožto inhibitor imunitního systému prokarcinogenní vliv. V nedávné době se objevily studie popisující zlepšení výsledků léčby u pacientů s melanomem, jimž jsou podávány PD-1 inhibitory společně s IDO inhibitory. V této studii autoři zjistili, že hladina IDO exprese u primárních lidským melanomových buněk koreluje s tloušťkou nádoru dle Breslowa, přítomností lymfocytární infiltrace a intenzitou peritumorálního zánětlivého infiltrátu. Bylo potvrzeno, že CD11c+ dendritické buňky a CD68+ makrofágy v mikroprostředí melanomu exprimují IDO. Mra exprese IDO na antigen prezentujících buňkách koreluje pozitivně s peritumorálním infiltrací, ale ne s infiltrací nádoru lymfocyty. Výrazně negativní byla korelace s progression-free survival, jejichž antigen prezentující buňky exprimovaly IDO. Tyto výsledky naznačují, že IDO na melanomových buňkách může přímo reflektovat progresi melanomu, zatímco exprese IDO na antigen prezentujících buňkách může určit stav imunitního dozoru vliv na lokální a systémovou toleranci.

http://www.jidonline.org/article/S0022-202X(17)33058-0/fulltext

Tvorba IL-9 CLA+ T lymfocyty indukovaná mikroorganismy u psoriázy a její vztah k IL-17A

IL-9 je přítomný v psoriatických lézích a je produkován lymfocyty. Autoři zjišťovali, jaký podnět spouští tvorbu IL-9. Testovali extrakt z S. pyogenes a Candida albicans, společně s tvorbou IL-9 také sledovali produkci IL-17A a IFN gama. Mikrobiální extrakt zvýšil produkci sledovaných cytokinů CLA+ T lymfocyty. Tato indukce produkce byla závislá na interakci CLA+ T lymfocytů s epidermálními buňkami. Neutralizace IL-9 redukovala S. pyogenes indukovanou tvorbu IL-17A CLA+ T lymfocyty, ale neovlivnila syntézu IFN gama. IL-9 také zvyšuje přežití cirkulujících psoriatických CLA+ T lymfocytů. Výsledky dokládají, že IL-9 podporuje zánět u psoriázy zvýšením produkce IL-17A a podporuje klinickou asociaci imunitní odpovědi streptokoky senzitizovanými CLA+ T lymfocyty.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 138, Issue 3, p475-714, e23-e33
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0022-202X
Odkaz na stránky: http://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(18)X0002-5