Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Cell - Host & Microbe 2018 Cell - Host & Microbe March 14, 2018

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe March 14, 2018

15.03.2018

http://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30053-2

β2 integrin Mac-1 indukuje protektivní s LC3 asociovanou fagocytózu Listeria monocytogenes

Autoři v této studii sledovali molekulární mechanismy zapojené do imunity namířené proti Listaria monocytogenes. L.m. infekce makrofágů in vivo vyvolá LC3 asociovanou fagocytózu (LAP), ale ne kanonickou autofagii. Cesta, která vede k indukci LAP během listeriové infekce, vychází z aktivace CR3 (integrin αMβ2; β2 integrin Mac-1), což je receptor rozpoznávající různé mikrobiální ligandy. Interakce mezi CR3 a L.m. indukuje změny ve složení membránových lipidů zprostředkované kyselou sfingomyelinázou, což posiluje sestavení a aktivaci fagocytové NAPDH oxidázy Nox2. Nox2 vytvořené reaktivní kyslíkové radikály aktivují LC3 zapojení do L.m. obsahujících fagosomů. Zprostředkováním fúze L.m. obsahujících fagosomů a lysozomů zvyšuje LAP expozici L.m baktericidální kyselé hydroláze, čímž zvyšuje antilisteriální aktivitu makrofágů.


http://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(18)30088-X

Subpopulace Streptococcus skupiny A vyvolává produkci bakteriocinů v celé této streptokokové populaci k získání dominantního postavení v hostitelském organismu

Bakterie využívají quorum sensing (QS) k regulaci genové exprese. Autoři ve studii identifikovali kmen streptokoků skupiny A, který má QS systém sil (streptococcal invasion locus) a který produkuje funkční bateriociny aktivací sekvenčních signálních drah, které integrují hostitelské a bakteriální signály. Hostitelské buňky infikované GAS uvolňují asparagin, který je vnímám bakteriemi, mění jejich genovou expresi a proliferaci. Tato studie dokládá, že po stimulaci asparaginem se u GAS zvyšuje exprese QS autoindukčního peptidu SilCR. Autoindukční proces se rozšiřuje po celé populaci GAS a vede k produkci bakteriocinů toxických pro ostatní kmeny. Subkutánní koinjikování bakteriocin produkujících kmenů a běžného kmene GAS M1T1 myším, vedlo k potlačení/vybití M1T1 v měkkých tkáních. U bakteriální frakce, která reaguje na stimuly hostitelských buněk, dochází k aktivaci autoindukčního mechanismu mediovaného QS, který má vliv na celou populaci a „vyřadí“ ostatní bakterie podílející se na infekci.

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 23, Issue 3
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: http://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(17)X0004-8