Medindex pro lékaře Časopisy: anotace JEM - The Journal of Experimental Medicine 2018

2018

Výběr z knihovny

JEM

JEM - December 2018

04.12.2018 - TLR8 a jeho endogenní ligand miR-21 přispívají i neuropatické bolesti v myších DRG Toll like receptory 8 (TLR8) rozpoznávají nukleové kyseliny a jejich aktivace je spojená s bolestí a svědění. V této studii autoři vytvořili Tlr8−/− myši,...
JEM

JEM - November 2018

09.11.2018 - Neutrofily podporují homeostázu i patologický stav v naivních tkáních Neutrofily infiltrují tkáně, které jsou poškozené, narušené a pomáhají je ochránit a podpořit regeneraci. Mohou však také naopak tkáně vážně poškodit. Doposud se...
JEM

JEM - October 2018

02.10.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/10/2554 Lupusové protilátky indukují změny v chování mikroglií, které je blokováno ACE inhibitory Narušení kognitivních funkcí se objevuje u 40‒90 % pacientů se systémovým lupusem. Jedná se o autoimunitní...
JEM

JEM - September 2018

04.09.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/9/2397 Inaktivace LPS hostitelskou lipázou umožňuje sensitizaci epitelu pro vznik astmatu Alergické astma je chronické zánětlivé onemocnění s převahou Th2 odpovědi. Četné studie předpokládají, že časná...
JEM

JEM - August 2018

07.08.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/8/2019 IgA regulují složení a metabolické funkce střevní mikrobioty podporou symbiózy mezi bakteriemi IgA podporují zdraví sliznice, včetně té střevní a také regulují složení a funkce střevní mikrobioty....
JEM

JEM - July 2018

02.07.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/7/1853 Trim33 mediuje prozánětlivou funkci Th17 lymfocytů TGF-beta (transforming growth factor beta) reguluje diferenciaci Treg a Th17 lymfocytů. Mechanismus této regulace zatím není znám. Autoři popisují Trim33...
JEM

JEM - June, 2018

04.06.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/6/1555 Cholesterol negativně reguluje IL-9 produkující CD8+ lymfocyty, jejich diferenciaci a protinádorovou aktivitu CD8+ T lymfocyty mohou být polarizovány na IL-9 sekretující buňky (Tc9). V předešlo studii...
JEM

JEM - May 2018

07.05.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/5/1349 Kombinovaná anti-Aβ léčba zvyšuje kognitivní zlepšení a rebalancuje mTOR signalizaci u APP myší Vývoj léků na Alzheimerovu chorobu se ubírá cestou snížení amyloidu β, a to jeho produkce nebo...
JEM

JEM - April 2018

02.04.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/4/1169 Periferní T regulační lymfocyty a γδ T mají rozdílnou roli v patogenezi na léky rezistentní dětské epilepsie Patofyziologie na léky rezistentní epilepsie není známá. Flow cytometrická analýza...
The Journal of...

The Journal of Experimental Medicine - March 2018

05.03.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/3/927 Delece BACE1 u dospělých myší odstraňuje depozita amyloidu a zlepšuje kognitivní funkce BACE1 iniciuje generaci β-amyloidu, který je zapojen do patogeneze Alzheimerovy nemoci, dochází k jeho akumulaci v CNS....
The Journal of...

The Journal of Experimental Medicine - February 2018

05.02.2018 - http://jem.rupress.org/content/215/2/575 Nepřerušená aktivita FOXO1 působí jako prevence anergie a je nutná k udržení paměťových CD8+ T lymfocytů Infekcemi intracelulárními patogeny jsou aktivovány CD8+ T lymfocyty, které podléhají...
The Journal of...

The Journal of Experimental Medicine

03.01.2018 - January 2018 http://jem.rupress.org/content/215/1/283 Krátké Aβ peptidy oslabují Aβ42 toxicitu in vivo Zpracovávání prekurzorového proteinu amyloidu β (Aβ), tj. APP, sekretázami vytváří mnoho druhů Aβ: Aβ40, krátké Aβ peptidy...