Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Nature 2017

2017

Výběr z knihovny

Nature

Nature

20.12.2017 - 21 December 2017
Nature

Nature

14.12.2017 - 14 December 2017
Nature

Nature

07.12.2017 - 7 December 2017
Nature

Nature

30.11.2017 - 30 November 2017
Nature

Nature

23.11.2017 - 23 November 2017
Nature

Nature

16.11.2017 - 16 November 2017
Nature

Nature

09.11.2017 - 9 November 2017
Nature

Nature

02.11.2017 - 2 November 2017
Nature

Nature

26.10.2017 - 26 October 2017
Nature

Nature

19.10.2017 - 19 October 2017
Nature

Nature

12.10.2017 - 12 October 2017
Nature

Nature

04.10.2017 - 5 October 2017
Nature

Nature

14.09.2017 - 14 September 2017
Nature

Nature

07.09.2017 - Komenzální bakterie tvoří ligandy receptorů spřažených s G proteiny, které napodobují lidské signální molekuly Metabolitům produkovaným mikrobioty je věnována stále větší pozornost pro jejich potenciální funkce a vliv na lidskou fyziologii....
Nature

Nature

31.08.2017 - Dopaminergní neurony odvozené z lidských indukovaných pluripotentních buněk v opičím modelu Parkinsonovy choroby Obnova neuronálních funkcí implantací dopaminergních neuronů pocházejících z indukovaných pluripotentních kmenových buněk u...
Nature

Nature

24.08.2017 - Randomizovaná studie využívající synbiotika k prevenci sepse u kojenců v Indii Novorozenecká sepse je celosvětově hlavním důvodem kojenecké úmrtnosti. V tomto článku autoři provádějí randomizovanou placebem kontrolovanou studii v provincii...
Nature

Nature

17.08.2017 - Přepojování chuťového systému Chuťové buňky vykazují velmi rychlý obrat, jejich životnost je pouze 5 až 20 dní. Zatím však není známo, jakým způsobem obnovují neustále se doplňující chuťové buňky odpovídající spojení s...
Nature

Nature

10.08.2017 - Metabolická regulace TH17 a indukovaná bilance Treg buněk prostřednictvím epigenetického mechanismu Vědci v tomto článku řeší otázku, jak mohou metabolické změny v T buňkách ovlivňovat genomický metylační stav klíčových transkripčních...
Nature

Nature

03.08.2017 - Perzistující antrax jako hlavní hnací síla úmrtnosti volně žijících živočichů v tropickém deštném pralese Antrax je onemocnění, které postihuje volně žijící zvířata, hospodářská zvířata a lidi, a to především v zemích s nízkým a...
Nature

Nature

27.07.2017 - Mateřská H3K27me3 kontroluje imprinting nezávislý na metylaci DNA Po oplodnění je u savců přítomná asymetrie v epigenetických krajinách otcovského a mateřského chromatinu, která se během dalšího vývoje značně vyrovnává, s výjimkou...
Nature

Nature

20.07.2017 - Cholangiocyty působí jako fakultativní jaterní kmenové buňky během stavu zhoršené regenerace hepatocytů Poranění jater spouští regeneraci prostřednictvím proliferace hepatocytů za účelem kompenzace ztráty buněk. U lidí je však tento proces...
Nature

Nature

13.07.2017 - Snímání množství živin moduluje virulenci parazitů způsobujících malárii Schopnost patogenů vnímat prostředí a reagovat na něj je nezbytná pro jejich virulenci a přežití. V této studii vědci popisují zjištění, že paraziti malárie...
Nature

Nature

06.07.2017 - Opakující se a funkční regulační mutace u rakoviny prsu Genomická analýza nádorů vedla k identifikaci stovek rakovinných genů na základě přítomnosti mutací v oblastech kódujících proteiny. Na rozdíl od toho je mnohem méně známo o mutacích...
Nature

Nature

29.06.2017 - T buňky od pacientů s Parkinsonovou chorobou rozpoznávají a-synukleinové peptidy Mezi hlavní patologické znaky Parkinsonovy nemoci patří smrt neuronů v substantia nigra, oblasti mozku spojené s pohybem, a dále přítomnost intraneuronálních...
Nature

Nature

22.06.2017 - 22 June 2017
Nature

Nature

15.06.2017 - Evoluce a šíření Zika viru v Americe Zatím není příliš známo o epidemiologii onemocnění Zika virem a o jeho vývoji, což je z části způsobeno nedostatkem genomických dat. Vědci se v tomto článku zabývají touto mezerou ve znalostech. Pomocí...
Nature

Nature

08.06.2017 - Strategie získávání živin savčími buňkami Savčí buňky „žijí“ v prostředí s různými živinami, jako je glukóza, aminokyseliny, různé makromolekuly a stopové prvky, které mohou být importovány transmembránovými transportéry a...
Nature

Nature

01.06.2017 - Blokáda FSH indukuje termogenezi tukové tkáně a snižuje množství tělesného tuku Menopauza je spojena s úbytkem kostní hmoty a se zvýšením množství břišního tuku. Již dříve autoři tohoto článku ukázali, že protilátka proti...
Nature

Nature

25.05.2017 - Konverze dospělého endotelu na imunokompetentní hematopoetické kmenové buňky Vědci přeprogramovali myší endoteliální buňky dospělých myší na myší hematopoetické kmenové buňky, které vykazují funkční vlastnost očekávané od skutečných...
Nature

Nature

18.05.2017 - Niche produkující Wnt řídí proliferativní potenciál a progresi adenokarcinomu plic Plicní adenokarcinomy jsou agresivní nádory a výsledky léčby nebývají dobré. Vědci v tomto článku uvádějí, že adenokarcinomy plic vykazují přítomnost dvou...
Nature

Nature

11.05.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Vizualizace a zaměření LGR5+ lidských kmenových buněk rakoviny tlustého střeva 2) Dominantní ochrana před autoimunitou spojenou s HLA prostřednictvím antigenně specifických...
Nature

Nature

04.05.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Buněčná rozmanitost a dynamika vytváření spojů ve fotosenzitivních lidských mozkových organoidech 2) Posílení T lymfocytů vůči nádorové zátěži je asociováno s...
Nature

Nature

27.04.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Bezpečnost potravin 2) IgA s vysokou aviditou chrání střeva obalováním rostoucích bakterií 3) SLAMF7 je kritickým faktorem pro fagocytózu hematopoetických...
Nature

Nature

20.04.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Virové genomy odhalují faktory zodpovědné za šíření a udržování epidemie Eboly 2) Speciál: Reparace rohovky 3) Modulace terapeutické odpovědi nádorů na nedostatek...
Nature

Nature

13.04.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Mediátorová struktura a přestavby potřebné pro tvorbu holoenzymu 2) Přehodnocení naučené informace u drozofily 3) Vzájemná regulace normalizace nádorových cév a...
Nature

Nature

06.04.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Myeloidní progenitorové shluky řídí myelopoézu při ztrátě krve i u leukémie 2) Plíce jsou místem biogeneze destiček a rezervoárem krvetvorných progenitorových buněk...
Nature

Nature

30.03.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Zdraví zvířat 2) Výrazná role Lgr5+ kmenových buněk v primární a metastatické rakovině tlustého střeva 3) Alosterický inhibitor ABL001 umožňuje dvojí...
Nature

Nature

23.03.2017 - 23 March 2017
Nature

Nature

16.03.2017 - 16 March 2017
Nature

Nature

09.03.2017 - 9 March 2017
Nature

Nature

02.03.2017 - 2 March 2017
Nature

Nature

23.02.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Prevalence a architektura de novo mutací u vývojových poruch 2) Cirkulující miRNA derivované z tukové tkáně regulují genovou expresi v jiných tkáních 3) Chromatinový...
Nature

Nature

16.02.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Syntetická zranitelnost mezenchymálních subpopulací u rakoviny slinivky břišní 2) Raný vývoj mozku u dětí s vysokým rizikem rozvoje poruchy autistického spektra 3)...
Nature

Nature

09.02.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Ligand Sas a jeho receptor PTP10D řídí tumor-supresivní buněčnou kompetici 2) Zpětná vazba v řízení AHR signalizace upravuje střevní imunitu 3) Mezidruhová organogeneze...
Nature

Nature

02.02.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Role β-oxidace mastných kyselin v lymfangiogenezi 2) Genomy P. malariae a P. ovale umožňují nahlédnutí do evoluce parazita vyvolávajícího malárii 3) Patologicky...
Nature

Nature

26.01.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Translace z nekonvenčního místa řídí iniciaci nádoru 2) Komunikace mezi viry vede k rozhodnutí mezi lytickým a lyzogenním cyklem 3) Struktura CLC chloridových iontových...
Nature

Nature

19.01.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Prostředím indukovaná autofagie podporuje růst nádoru 2) Genomové charakteristické znaky karcinomu prostaty 3) PLA2G16 funguje jako přepínač mezi vstupem a clearance...
Nature

Nature

12.01.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Regenerativní medicína 2) Výměna mitochondrií v lidských oocytech nesoucích patogenní mutace mitochondriální DNA 3) Terapeutická vakcinace Ad26/MVA se stimulací...
Nature

Nature

05.01.2017 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Cílení na buňky iniciující tvorbu metastáz prostřednictvím receptoru mastných kyselin CD36 2) Mutace XRCC1 je spojena s hyperaktivací PARP1 a mozečkovou ataxií 3) In situ...