Medindex pro lékaře Časopisy: anotace Nature 2016

2016

Výběr z knihovny

Nature

Nature

22.12.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Zánětlivé onemocnění střev 2) Časné šíření metastáz u karcinomu prsu 3) Trvalé změny mikrobiomu modulují rychlost návratu k původní hmotnosti po...
Nature

Nature

15.12.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Infekce Zika virem u myší poškozuje varlata 2) Neutralizační protilátky brání replikaci Zika viru a vzniku fetálního onemocnění u myší 3) Epigenetické stresové reakce...
Nature

Nature

08.12.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Regenerativní medicína 2) Výměna mitochondrií v lidských oocytech nesoucích patogenní mutace mitochondriální DNA 3) Terapeutická vakcinace Ad26/MVA se stimulací...
Nature

Nature

01.12.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Roztroušená skleróza 2) Evoluce genomu a chemorezistence nádorů ze zárodečných buněk 3) Organizace a funkce receptorových komplexů mGlu a GABAB více v
Nature

Nature

24.11.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Makrofágy přesměrovávají fagocytózu na neprofesionální fagocyty a ovlivňují zánět 2) Kontrola mitochondriální funkce a růstu buněk atypickým kadherinem Fat1 3)...
Nature

Nature

17.11.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Ztráta LKB1 propojuje metabolismus serinu s metylací DNA a vznikem nádorů 2) Lokální regulace genové exprese prostřednictvím promotorů, transkripce a sestřihu IncRNA 3)...
Nature

Nature

10.11.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Neurodegenerativní onemocnění 2) Syntéza mastných kyselin konfiguruje plazmatickou membránu a podporuje zánět u diabetu 3) In vitro rekonstituce celého cyklu...
Nature

Nature

03.11.2016 - 3 November 2016
Nature

Nature

27.10.2016 - 27 October 2016
Nature

Nature

20.10.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Fetální jaterní endotel reguluje rozsev tkáňových rezidentních makrofágů 2) Syntéza nových vícestupňových antimalarických inhibitorů 3) Epichaperom je integrovanou...
Nature

Nature

13.10.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Akumulace tkánově specifických mutací v lidských dospělých kmenových buňkách v průběhu života 2) Evoluce viru Ebola: Nový pohled ovlivněný epidemií v letech 2013―2016...
Nature

Nature

06.10.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Jaderný export závislý na XPO1 jako lékový cíl u KRAS mutantní rakoviny plic 2) Acetylací regulovaná interakce mezi p53 a SET proteinem je rozšířeným regulačním...
Nature

Nature

29.09.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Architektura respiračních superkomplexů 2) SEDS proteiny jsou široce rozšířenou rodinou polymeráz bakteriální buněčné stěny 3) Přepisování kvasinkového centrálního...
Nature

Nature

22.09.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Lyzosomální střádavá onemocnění 2) Iontové potlačení imunity v mikroprostředí nádoru omezuje T buněčné efektorové funkce 3) Fumarát je epigenetický modifikátor...
Nature

Nature

15.09.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Rakovina ledvin 2) Transkripční osa zprostředkovávaná transkripčním koaktivátorem PGC1α potlačuje metastazování melanomu 3) Mechanismus aktivace lidského...
Nature

Nature

08.09.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: „Precision“, individualizovaná medicína 2) Objev opioidního analgetika s redukovanými vedlejšími příznaky 3) Inhibice proteazomu pro léčbu leishmaniózy,...
Nature

Nature

01.09.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Protilátka aducanumab redukuje beta-amyloidní plaky u Alzheimerovy choroby 2) Vývojová koordinace pluripotence u myší, opic a lidí 3) Nádorová hypoxie způsobuje...
Nature

Nature

25.08.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Pankreatické hvězdicové buňky podporují metabolismus nádoru prostřednictvím sekrece alaninu 2) Vakcinační ochrana proti Zika viru z Brazílie 3) Odhalování viromu Země...
Nature

Nature

18.08.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Analýza protein kódujících genetických variant u 60 706 lidí 2) Lidský neurovývojový model Williamsova syndromu 3) Definování klonální dynamiky vedoucí u myší k...
Nature

Nature

11.08.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Tumorovými buňkami vyvolaná nekroptóza endoteliálních buněk podporuje tvorbu metastáz 2) Tempo a způsob evoluce genomu v experimentu s 50 000 generacemi 3) Multimodální...
Nature

Nature

04.08.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Strukturní základ potentní zkříženě neutralizační protilátky proti virům Zika a dengue 2) Protilátka blokující CD47 obnovuje fagocytózu a působí jako prevence...
Nature

Nature

28.07.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Přenos mitochondrií z astrocytů do neuronů po mozkové mrtvici 2) HIV-1 protilátka 3BNC117 potlačuje virovou replikaci u lidí při přerušení léčby 3) Mitochondriální a...
Nature

Nature

21.07.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Souhrnná transkripční mapa vývoje mozku primátů 2) Lidské střevní mikroorganismy ovlivňují citlivost k inzulínu 3) Identifikace proliferačních a zralých β-buněk...
Nature

Nature

14.07.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Bolest 2) Rozpoznávání časné mesodermální diverzifikace pomocí jednobuněčného expresního profilování 3) Deficience TTC39B stabilizuje LXR a snižuje riziko...
Nature

Nature

07.07.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Střevní mikroflóra ve zdraví a v nemoci 2) Flaviviridae – genetická analýza hostitelských faktorů pomocí screeningu CRISPR 3) Toremifen interaguje s...
Nature

Nature

30.06.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Hostitelem zprostředkovaná oxidace cukrů podporuje postantibiotickou expanzi patogenů 2) Kombinatorní strategie pro léčbu KRAS-mutantní rakoviny plic 3) Rozsáhlý přenos...
Nature

Nature

23.06.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Molekulární architektura lidského fertilizačního komplexu IZUMO1 a JUNO 2) Signalizační kaskáda AMPK-SKP2-CARM1 v transkripční regulaci autofagie 3) Definování důsledků...
Nature

Nature

16.06.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Funkce kmenových buněk a stresové reakce jsou kontrolovány syntézou bílkovin 2) Detekce založená na zobrazování a zacílení terapeutické odolnosti pankreatického...
Nature

Nature

09.06.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Brazilský kmen viru Zika způsobuje vrozené vady v experimentálních myších modelech Infekce virem 2) Univerzálnost lidských mikrobiálních dynamik 3) Překonání...
Nature

Nature

02.06.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Proteogenomické propojení somatických mutací se signalizací u karcinomu prsu 2) Různorodé role montážních faktorů objevených ve strukturách pozdních jaderných pre-60S...
Nature

Nature

26.05.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Přístup protektivních antivirových protilátek do nervové tkáně vyžaduje pomoc CD4+T buněk 2) Kultivace "nekultivovatelných" lidských střevních bakterií odhaluje nové...
Nature

Nature

19.05.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Platforma umožňující nalézání nových makrolidových antibiotik 2) Struktura tepelně stabilního Zika viru 3) Speciál: Syndrom dráždivého tračníku více v
Nature

Nature

12.05.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Obnovení kortikální kontroly funkčního pohybu u člověka po ochrnutí 2) Vývoj spolupráce mezi bakteriálními druhy střevní mikroflóry 3) Extrahelikální vazebné místo...
Nature

Nature

05.05.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Jediná injekce protilátky anti-HIV-1 ochraňovala před opakovanými virovými expozicemi 2) Unikátní lidský imunitní rys viru Ebola v Guineji 3) Nekanonická autofagie inhibuje...
Nature

Nature

28.04.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Změna chovu laboratorních myší vede k rozvoji imunitních rysů podobných imunitě dospělých lidí 2) Musashi-2 a rozšiřování hematopoetických kmenových buněk 3)...
Nature

Nature

21.04.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Metabolické udržování buněčné asymetrie po dělení aktivovaných T-lymfocytů 2) Na věku závislá modulace prostředí v cévách pro hematopoetické kmenové buňky 3) NOD1...
Nature

Nature

14.04.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Rozdíly v opravách DNA jsou základem pro mutace hotspotů v aktivních promotorech v genomech rakovinných buněk 2) Modulace tkáňové reparace enhancerovými elementy 3) Protein...
Nature

Nature

07.04.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Candidalysin je fungální peptidový toxin důležitý pro slizniční infekci 2) Lypd8 podporuje oddělení bičíkaté mikroflóry od epitelu tlustého střeva 3) Mitochondriální...
Nature

Nature

31.03.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Zesílení protinádorové odpovědi CD8 + T buněk prostřednictvím modulace metabolismu cholesterolu 2) Struktura transkripčního faktoru IID navázaného na lidský promotor DNA...
Nature

Nature

24.03.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Vizualizace bezprostřední imunitní odpovědi na metastatické buňky v plicích 2) Zhoršování epizodické paměti u časné Alzheimerovy choroby souvisí s redukcí buněk v...
Nature

Nature

17.03.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Regenerace oční čočky využívající endogenní kmenové buňky 2) Speciál: Městské zdraví a životní podmínky 3) Terapeutická účinnost léčiva GS-5734 proti viru Ebola...
Nature

Nature

10.03.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Hipokampální síť zaznamenávající polohu při nehybnosti a během spánku 2) Nealkoholická steatóza jater vede k selektivní ztrátě CD4+ T buněk a podporuje vznik rakoviny...
Nature

Nature

03.03.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Speciál: Kognitivní zdraví 2) Strava s vysokým obsahem tuku zvyšuje tumorigenicitu střevní progenitorů 3) Genomová analýza identifikuje molekulární subtypy rakoviny...
Nature

Nature

25.02.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Tumor-specifická prolinová zranitelnost 2) Obnova exprese shank3 v dospělosti zabraňuje selektivním fenotypům podobným autismu 3) Starověký genový tok mezi moderními lidmi...
Nature

Nature

18.02.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Vizualizace WNT v niche střevních kmenových buněk 2) Přecházení efektorových t buněk mezi leptomeningy a mozkomíšním mokem 3) Nek7 je klíčovým mediátorem aktivace...
Nature

Nature

11.02.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Přirozeně se vyskytující P16ink4a pozitivní buňky zkracují délku života 2) HOXB5 je markrem dlouhodobých hematopoetických kmenových buněk 3) NMR spektroskopie odhaluje...
Nature

Nature

04.02.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Autismu podobné chování a přenos zárodečných linií u transgenních 2) Přetrvávající replikace hiv-1 udržuje tkáňový rezervoár viru během léčby 3) Enhancery u...
Nature

Nature

28.01.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Regulační T buňky a transkripční faktor foxo1 2) Mitofusin 2 udržuje hematopoetické kmenové buňky s lymfoidním potenciálem 3) Struktura komplexu e6/e6ap/p53 potřebného...
Nature

Nature

21.01.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Funkční rozmanitost gangliových buněk sítnice u myší 2) Klonální selekce u recidivujícího meduloblastomu 3) Speciál: Hranice v biologii více v
Nature

Nature

14.01.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Mechanismus závisející na ID2 proteinech ovlivňuje nádorové kmenové buňky 2) Dietou vyvolané vymírání střevní mikroflóry přenášené na další generace 3) FOXO1...
Nature

Nature

07.01.2016 - Z aktuálního čísla NATURE naše redakce doporučuje tyto články: 1) Autofagie brání stárnutí svalových kmenových buněk 2) Druhové rozdíly v ANP32A jsou důvodem hostitelské restrikce virové polymerázy influenzy A 3) Inzerce lair1...