Medindex pro lékaře Aplikace: novinky Aplikace

Aplikace

Výběr z knihovny

eRecept Lékař

eRecept Lékař - eRecept je recept vystavený v elektronické podobě.

02.07.2018 - eRecept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte...