Pacientské hodnocení lékaře MUDr. Hana Plavková

 
 
Nejhorší Nejlepší
 

 
 
Nejhorší Nejlepší
 

 
 
Nejhorší Nejlepší
 

 
 
Nejhorší Nejlepší
 Jak vzniká odborné a pacientské hodnocení (medindex)?

Odborný medindex je hodnocení lékaře, které vychází z objektivně stanovitelných profesních kritérií. Podklady pro výpočet odborného medindexu vyplňuje každý lékař samostatně do registračního formuláře. Odeslaný formulář překontroluje správce databáze a povolí jeho zveřejnění. Údaje pro výpočet odborného medindexu se generují a aktualizují automaticky. Každý lékař bude 2x ročně vyzván e-mailem k potvrzení/aktualizaci stávajících údajů.

Pacientský medindex je hodnocení lékaře zohledňující především subjektivní spokojenost pacientů s lékařem. Podkladem pro výpočet pacientského medindexu je dotazník (Hodnocení lékaře) umístěný na kartě lékaře. Skrze jeho vyplnění mohou pacienti vyjádřit míru své spokojenosti s poskytnutou lékařskou péčí. Hodnoty zaškrtnuté pacientem v dotazníku se po odeslání do systému automaticky přepočítají do výsledného čísla (pacientského medindexu) uvedeného v kartě lékaře.